Coding: Refactoring

cluster_kernel Kernel Hacking kernel_cdev_file_operations File Operations on Character Devices kernel_stub_sysprog_dup dup(), fork(), and Reference Counting (Stub) kernel_cdev_file_operations->kernel_stub_sysprog_dup kernel_cdev_auto Modern Character Devices kernel_cdev_file_operations->kernel_cdev_auto kernel_cdev_first_functionality Coding: First Functionality kernel_cdev_first_functionality->kernel_cdev_file_operations kernel_kmalloc Dynamic Memory: kmalloc() kernel_cdev_first_functionality->kernel_kmalloc kernel_list Doubly Linked Lists kernel_cdev_first_functionality->kernel_list kernel_modules_hello_world Module Loading, Hello World kernel_fedora_module_build Fedora: Building External Kernel Modules kernel_modules_hello_world->kernel_fedora_module_build kernel_cdev_manual Character Device Basics kernel_cdev_manual->kernel_modules_hello_world kernel_fedora_kernel_build Fedora: Building the Kernel kernel_cdev_auto->kernel_cdev_manual kernel_cdev_refactoring Coding: Refactoring kernel_cdev_refactoring->kernel_cdev_first_functionality kernel_process_vs_atomic Process vs.Atomic Context kernel_kmalloc->kernel_process_vs_atomic kernel_fedora_module_build->kernel_fedora_kernel_build